Gemeenteraadsverkiezingen Gemeente Dijk en Waard

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Daarmee worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente.

Het herindelingsadvies is eind maart 2020 naar de provincie verzonden. Met een advies van de provincie gaat het dan rond de zomer in 2020 naar de rijksoverheid. Na de zomer van 2020 volgt een procedure bij het rijk die duurt tot november 2021. Naar verwachting zijn er dan op 24 november 2021 verkiezingen in Langedijk en Heerhugowaard voor de nieuwe gemeente. Tijdens deze verkiezingen wordt er gekozen voor een gezamenlijke gemeenteraad.