Wilma Prins

Penningmeester

"Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel erg makkelijk"