Beschouwingen begroting 2016

De beschouwing van GroenLinks Heerhugowaard vandaag tijdens de behandeling van de begroting voor 2016 van de gemeente Heerhugowaard.

Beschouwingen begroting 2016

In een turbulente wereld, met oorlog, honger en wanhoop in landen om de hoek van Europa, in Nederland grote ingrepen in de zorg, in welzijn en in de sociale sector en grote financiƫle problemen bij buurtgemeenten, lijkt Heerhugowaard wel een oase van rust. Deze begroting voor 2016 die nu voorligt, ademt eveneens die rust uit.

Heerhugowaard is een plek om te wonen, een plek om te werken en een plek voor iedereen. Gestart als armenpolder hebben we als Heerhugowaarders altijd plek geboden aan nieuwelingen, uit Amsterdam, uit Alkmaar en uit andere landen en onveilige gebieden. We hebben gebouwd, tientallen jaren lang, voor iedereen, en we heten ze welkom, nog steeds.

Het opnemen van zij die onderdak, veiligheid en rust zoeken zien wij als een vanzelfsprekende verplichting, maar we beseffen ons daarbij wel dat gaat met horten en stoten. Zo bleek tijdens de open dag bij het AZC dat de opgevangen vluchtelingen enige tijd hebben moeten wachten op kleine voorzieningen die voor ons allen zo vanzelfsprekend zijn. Daarin wordt nu snel een inhaalslag gemaakt. Gelukkig gaan de jongste kinderen naar school, maar GroenLinks heeft wel begrepen dat voor de tieners nog geen voortgezet onderwijs wordt geboden. We willen het college daar graag op wijzen, omdat juist voor die groep de dagelijkse regelmaat die het onderwijs biedt belangrijk is.

Een van de oorzaken van onrust, oorlog en de vluchtelingencrisis is de klimaatverandering, zeggen deskundigen, en dat zal nog jaren voortduren. Nederland loopt in Europa ver achter andere landen aan als het gaat om de duurzaamheidsagenda, en helaas zien we ook op provinciaal en lokaal gebied eerder een afhoudende dan een pro-actieve houding. Het college is bezig met een nieuwe beleidsvisie op duurzaamheid, waarbij de gemeenteraad al een eerste reactieve bijdrage kon leveren. Wat met die reacties is gebeurd is nog onduidelijk, omdat de nieuwe versie van die visie ons nog niet heeft bereikt. Wel de media, zo begreep ik uit een zeer kritische recensie vanmorgen in de krant. Ook GroenLinks heeft zich tot nu toe kritisch hierover uitgelaten en zal dat bij de behandeling van de visie dan ook blijven doen.

We hebben eerder dit jaar bepleit voor meer vrijheid van wijkbewoners in het vormgeven van de leefomgeving en hebben deze zomer gezien dat een aantal bewoners van de Molenwijk het verwijderde openbaar groen (vanwege het groot onderhoud van de wijk) hebben verfraaid met eigen planten en bloemen. Graag zou GroenLinks willen zien dat dergelijke initiatieven meer door de gemeente wordt gestimuleerd. De wethouder zou hierin nog met een nota komen en GroenLinks wil nu graag horen wanneer we die kunnen verwachten.