Bijdrage GroenLinks inzake Leerlingenvervoer

Geacht college, commissieleden en aanwezigen,

De afgelopen periode is er reeds veel te doen geweest over het leerlingenvervoer en het einde hiervan is nog niet in zicht. Door het wachten op het ontvangen van aanvragen is de kanteling pas op een zeer laat tijdstip concreet geworden voor de ouders. Er is een aantal keer aangegeven dat deze verordening schriftelijk is gemeld in brieven en krantenartikelen, echter, een algemeen stuk publiek maken is iets anders dan de persoonlijke gevolgen ervaren. 

Geacht college, commissieleden en aanwezigen,

De afgelopen periode is er reeds veel te doen geweest over het leerlingenvervoer en het einde hiervan is nog niet in zicht. Door het wachten op het ontvangen van aanvragen is de kanteling pas op een zeer laat tijdstip concreet geworden voor de ouders. Er is een aantal keer aangegeven dat deze verordening schriftelijk is gemeld in brieven en krantenartikelen, echter, een algemeen stuk publiek maken is iets anders dan de persoonlijke gevolgen ervaren. 

In de kanteling van het leerlingenvervoer is steeds gesproken over maatwerk en eigen kracht. Doelstellingen die de hele raad, al dan niet met kanttekeningen, heeft onderschreven en waar we, ieder met een eigen invulling, achter staan. Van ouders hebben we begrepen dat er tot vorige week nog maar twee opties waren: Taxi of OV, wellicht zat het maatwerk hem in de opstapplek.

Waar het voornamelijk op stuk loopt en blijft lopen is communicatie. Voor een duurzame gemeente gaan we in dit geval niet zo duurzaam om met de relaties met onze bewoners. Als de wijze van aanpak op een veel eerdere termijn overlegd was met ouders was het grootste deel van de ouders meer dan bereid om mee te denken en mee te werken. De methode die nu gebruikt is: korte termijn en rigoureus past wellicht binnen een bedrijf maar niet in een relatie tussen gemeente en burgers.

In de communicatie met ouders krijgen we diverse signalen dat het niet bepaald soepel verloopt.
Ik ga nu even citeren uit gesprekken die wij met ouders hebben gevoerd:

"bezwaar maken heeft geen zin, het wordt toch afgewezen"
"wilt u uw bezwaar intrekken, wellicht kunnen we dan tot een compromis komen"
"Wij willen uw kind graag observeren zodat wij kunnen zien hoe hij/zij zich gedraagt"
"U heeft zelf voor kinderen gekozen"
"Dat uw man ver weg werkt en niet mee kan helpen is uw eigen keuze"

Of deze teksten exact zo gezegd zijn wil ik in het midden laten, dat de teksten zo zijn overgekomen bij de ouders is reeds kwalijk genoeg.

Na de vragen gesteld door GroenLinks en de SP zijn er reeds een aantal gesprekken gevoerd met ouders. Hierin is deels teruggekomen op het besluit. In enkele gevallen is geheel danwel deels taxivervoer toegezegd tot de herfstvakantie op basis van de overlegde gegevens. Daarna moeten de kinderen beoordeeld worden door een onafhankelijk arts. In welke zin beschouwt u de artsen die de huidige medische verklaringen geven dan niet als onafhankelijk?

In het plan van aanpak staat inderdaad iets dergelijks omschreven: Tijdelijk maatwerk.

Is de kanteling dan gebaseerd op 'tijdelijk maatwerk'? Zijn na een korte periode alle verschillen weggevallen en kan iedereen af met hetzelfde pakket OV danwel Taxi?
Tijdens de bijeenkomst met de ouders was ook Taxi Service Heerhugowaard aanwezig. Zij hebben aangegeven reeds vaker met de gemeente in overleg te willen maar dat dit niet gelukt is. Zij willen graag taxivervoer regelen voor een redelijk tarief. Beschikken over getrainde chauffeurs en kunnen binnen 2 weken ingezet worden. Is dit een optie die voor het college het overwegen waard is?

Waarom is de gemeente niet eerst met ouders en scholen in overleg gegaan om mogelijkheden te bekijken voor een gezamenlijke oplossing?

Het vertrouwen van de ouders is weg, op welke wijze denkt de gemeente deze weer terug te winnen?

Waarom wordt er gesproken over tijdelijk maatwerk terwijl de toevoeging tijdelijk eerst nooit genoemd is?

Is de gemeente bereid om mee te werken met door de ouders gevonden oplossingen?

Laten we vooral niet vergeten: de basis van de kanteling is maatwerk zonder restricties. Je kan iemand alleen in eigen kracht zetten als ze het gewicht kunnen dragen.