De week van GroenLinks - 1 november 2015

Een week vol variatie: een raadsvergadering waarin afscheid werd genomen van mede-raadslid Trees Huijboom, een gesprek met lokale omroep Heerhugowaard A Life, een rondleiding bij het Sociaal Plein, een overleg over een meer publieksvriendelijke manier van debatteren in de gemeenteraad en de open dag bij het asielzoekerscentrum.

Een week vol variatie: een raadsvergadering waarin afscheid werd genomen van mede-raadslid Trees Huijboom, een gesprek met lokale omroep Heerhugowaard A Life, een rondleiding bij het Sociaal Plein, een overleg over een meer publieksvriendelijke manier van debatteren in de gemeenteraad en de open dag bij het asielzoekerscentrum.

De afgelopen raadsvergadering verliep mak, waarbij onder meer een plan van EsDeGe Reigersdaal werd goedgekeurd voor een vestiging aan de Middenweg 4. De vergadering stond grotendeels in het teken van het afscheid van raadslid Trees Huijboom van de ChristenUnie, met veel belangstelling. Trees Huijboom wordt opgevolgd door Trijntje Johanne Visser.

De dag erop hebben we een gesprek gevoerd met het bestuur van Heerhugowaard A Life, de lokale omroep die vijf jaar geleden is begonnen en sindsdien een flinke groei doormaakt. Liefst 55 vrijwilligers en een stevige Raad van Toezicht ondersteunen de omroep, die nu een aanvraag heeft ingediend om ook de komende vijf jaar te mogen uitzenden. De gemeenteraad beslist daar in december over.

Sociaal Plein

Donderdagochtend was er voor genodigden een rondleiding Sociaal Plein bij de gemeente Heerhugowaard. Tijdens deze ochtend hebben we kennis gemaakt met de diverse disciplines op het gebied van zorg en welzijn die Heerhugowaard rijk is en een klein kijkje in de keuken mogen nemen. Opvallend was dat we in Heerhugowaard een groot aantal aanbieders/organisaties hebben, denk hierbij aan MET, GGD, GGZ, Wijkverpleegkundigen, Halte Werk, Sociaal Loket, WMO consulentes, Loek HAL etc. Al deze organisaties zijn druk bezig om elkaar en Heerhugowaard in kaart te brengen zodat wij als inwoner niet langs 12 loketten hoeven om de juiste zorg danwel aandacht te krijgen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de medewerkers was mooi om te zien, en aan hen zal het ook zeker niet liggen. De grootste uitdaging ligt op het gebied communicatie, communicatie onderling maar ook richting u. Weet u aan welke bel u moet trekken?

De gemeenteraad zoekt al enige tijd naar een nieuwe vergadervorm waarbij het debat aantrekkelijker moet worden voor de toeschouwer en leidt tot een betere en heldere besluitvorming. We hebben onder meer gekeken in Harderwijk waar ze een lagerhuis-opstelling hebben plus drie interruptiemicrofoons. Afgelopen donderdag was de raadsgriffier van Harderwijk op bezoek in Heerhugowaard waar hij de raadsleden bijpraatte hoe het systeem bevalt na vier jaar. Het leverde nieuwe inzichten op die zeer aantrekkelijk zijn om op verder te gaan.

Het asielzoekerscentrum hield afgelopen zaterdag een open dag en dat werd zeer druk bezocht. We kregen een goede indruk waarin de vluchtelingen nu moeten leven en dat is -ondanks dat zij over het algemeen tevreden zijn- niet makkelijk. Gelukkig kunnen de kinderen al naar de basisschool maar voor de tieners is dat nog niet het geval. Ook zijn nog veel faciliteiten nog niet klaar, zoals de speelruimten voor de kleinste kinderen en de Nederlandse taalles. Er is nog veel behoefte aan spullen, zoals bijvoorbeeld schoenen. Spullen kunnen via het Rode Kruis worden aangeboden.