GroenLinks Heerhugowaard wil af van ouderbijdrage in jeugdzorg

GroenLinks Heerhugowaard wil dat de gemeente de inning van de ouderbijdrage in de Jeugdzorg opschort. Daartoe heeft de fractie in de laatste gemeenteraadsvergadering een motie ingediend. De motie werd niet aangenomen omdat GroenLinks slechts steun kreeg van de SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Opvallend was de tegenstem van ChristenUnie, PvdA en het CDA.

GroenLinks Heerhugowaard wil dat de gemeente de inning van de ouderbijdrage in de Jeugdzorg opschort. Daartoe heeft de fractie in de laatste gemeenteraadsvergadering een motie ingediend. De motie werd niet aangenomen omdat GroenLinks slechts steun kreeg van de SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Opvallend was de tegenstem van ChristenUnie, PvdA en het CDA.

Waar gaat het om? De ouderbijdrage is door het Rijk opgelegd aan ouders die hun kind helaas (tijdelijk) moeten laten onderbrengen in een jeugdzorginstelling. Die bijdrage kan oplopen tot meer dan 1500 euro in een jaar. De regering, en dan vooral de VVD, verdedigt deze bijdrage door te stellen dat ouders dan immers ook minder kosten aan hun kind hebben, want het eet bijvoorbeeld niet thuis.

Direct na de vaststelling van de bijdrage stak een storm van protest op, waardoor staatssecretaris Van Rijn nu opnieuw de wenselijkheid en doelmatigheid van de bepaling gaat 
onderzoeken. Dat onderzoek moet voor de zomer klaar zijn. GroenLinks wil dat de inning van het geld (dat naar de gemeente gaat) wordt stopgezet zolang dat onderzoek van Van Rijn niet 
is afgerond.

Zo valt er bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat de inning van de ouderbijdrage de gemeenschap meer kost dan het oplevert (bureaucratie). Daarnaast klinken er stemmen dat door de administratieve rompslomp privacygevoelige informatie niet betrouwbaar valt te organiseren.

Fundamenteler is de kritiek op het argument dat de ouders minder kosten hebben aan hun in een instelling opgenomen kind. Openlijk wordt dat betwijfeld en een duidelijke onderbouwing van die stelling ontbreekt. Daarnaast is er wat GroenLinks Heerhugowaard betreft te laat door het Rijk onderzocht of de ouderbijdrage niet het risico van zorgmijden verhoogt juist bij die ouders die vanwege de omstandigheden tot het laten opnemen van het kind in een instelling, al financieel niet sterk staan.

Echter, het zwaarstwegende en meest onrechtvaardige gevolg van deze maatregel is dat er een verschil wordt gemaakt tussen lichamelijk ziek en psychisch ziek. Voor kinderen met lichamelijke klachten hoeven ouders geen eigen bijdrage te betalen. Je zou toch verwachten dat in een beschaafd land als Nederland dat ook geldt voor kinderen met psychische klachten. Dit is echter niet het geval terwijl de kosten die ouders maken in deze gevallen eender zijn.

In de afgelopen weken hebben veel gemeenten al ervoor gekozen de inning van de ouderbijdrage op te schorten, vanwege bovenstaande argumenten. Staatssecretaris Van Rijn laat onderzoeken of de gemeenten mogen afwijken van de wettelijke bepaling. Daarnaast wordt dus onderzoek gedaan of de bijdrage wel zinvol is.

Maar Heerhugowaard volgt het goede voorbeeld van die gemeenten (onder meer Haarlem, Zandvoort, Den Haag, Amsterdam, Breda, Rotterdam) dus niet. Met name de rol van ChristenUnie, PvdA en CDA was opvallend. In eerste instantie wilden deze partijen eenzelfde motie als GroenLinks indienen, maar zagen ervan af omdat ze vooraf te horen kregen dat de wethouder beloofde flink tegengas te geven.

Wat was dat tegengas? Nou, dat het opschorten van de inning van de ouderbijdrage niet mag van Van Rijn. Waarom dat voor Heerhugowaard een groter probleem moet zijn dan de eerder genoemde gemeenten die wel tot opschorting van de inning hebben besloten, is een raadsel maar de consequentie is wel dat de coalitiepartijen HOP, VVD, CDA en D66, gedoogpartijen Christen Unie en Nederland Duurzaam en oppositiepartij PvdA impliciet akkoord gaan met een “ongelijkheidsbeginsel”.