Nieuwsbrief

GroenLinks nieuws uit de provincie

GroenLinks wil haar leden, haar volgers en haar sympathisanten atijd en overal informeren over de ontwikkelingen binnen de partij, want we doen als GroenLinks een hele hoop. Net als in de Tweede en Eerste Kamer en Europa werkt onze beweging hard aan onze idealen en maken we alles een beetje groener, duurzamer, eerlijker en socialer. En omdat we zowel Heerhugowaarders als Noord Hollanders zijn zal GroenLinks Heerhugowaard af en toe ook een rubriek "Nieuws uit de provincie" schrijven op de haar website. want mooi werk moet gezien worden! 

Noord holland de vijfde regenboogprovincie?

Er valt in Nederland, en dus ook in Noord-Holland, helaas nog heel wat te winnen op het gebied van sociale acceptie van LHBTIQ+'s.  Uit onderzoek blijkt dat ´homo´ nog steeds het populairste scheldwoord is, LHBTIQ+'ers zich in de afgelopen jaren niet veiliger zijn gaan voelen en het aantal meldingen van fysiek en verbaal geweld tegen hen de laatste jaren toeneemt. Rosan Kocken, Statenlid van GroenLinks, vindt dat de provincie Noord-Holland een grotere rol kan en moet spelen in het verbeteren van de sociale acceptatie van LHBTIQ+'s. ‘Juist als overheid moet je laten zien dat het accepteren en ondersteunen van elkaar, van alle verschillende identiteiten en dus ook van LHBTIQ+'s, belangrijk is. We kunnen veel meer doen dan alleen het hijsen van de regenboogvlag. Als Regenboogprovincie zouden we bijvoorbeeld LHBTIQ+ organisaties actief kunnen gaan steunen, de omvang van discriminatie in kaart proberen te brengen en Noord-Hollandse gemeenten motiveren om een Regenbooggemeente worden, waarmee ze beloven om aandacht voor LHBTIQ+ emancipatie duurzaam te verankeren in hun beleid. Bij elke lokale overheid zou het tegengaan van discriminatie bovenaan het prioriteitenlijstje moeten prijken’. 

GroenLinks en SP stellen vragen lelystad Airport.

GroenLinks en SP hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om opheldering gevraagd over de voorgenomen vliegroutes voor vliegveld Lelystad. Die zijn ook deels ingetekend boven de Noordkop en Westfriesland. Over de gevolgen hiervan bestaat nog veel onduidelijkheid. Zo zijn er vraagtekens te zetten bij de veiligheid en valt er terecht te vrezen voor lawaai, luchtvervuiling en verstoring van de natuur- en stiltegebieden. GroenLinks en de SP trekken samen op om er voor te zorgen dat het provinciebestuur dit tot op de bodem gaat uitzoeken. Wat de twee partijen betreft is de opdracht helder: als de verontrustende berichten over nog meer laagscherende vliegtuigen juist blijken te zijn moet de provincie hard stelling nemen tegen deze plannen.

De partijen willen onder meer weten of de Provinciale Staten en gemeenteraden hierover zelf wel goed zijn geïnformeerd, of het klopt dat de milieueffectrapportage niet voldoet en of de provincie eventueel bereid is om samen met de gemeentes op te trekken tegen de uitbreidingsplannen.

GroenLinks Statenlid Fred Kramer: ‘laag vliegen clasht met de natuur, een gezond milieu en een fijne leefomgeving. Het kan toch niet zo zijn dat we unieke natuurgebieden als de Waddenzee en het Balgzand gaan opofferen om nog meer prijsvechters een plek te geven en onze inwoners gaan blootstellen aan nog meer fijnstof en herrie? Het is natuurlijk aantrekkelijk om voor een paar tientjes te vliegen, maar dat vliegtuigmaatschappijen anno 2017 nog brandstof kunnen tanken zonder belasting of accijns, dus ook zonder dat de maatschappelijke kosten ervan worden doorberekend, is compleet achterhaald. In de Tweede Kamer wordt er al jaren lang voor gepleit om korteafstandsvluchten te vervangen door betaalbaar en comfortabel treinvervoer. Een prima mens- en natuurvriendelijke alternatief.”