GroenLinks nieuws uit de provincie

GroenLinks wil haar leden, haar volgers en haar sympathisanten atijd en overal informeren over de ontwikkelingen binnen de partij, want we doen als GroenLinks een hele hoop. Net als in de Tweede en Eerste Kamer en Europa werkt onze beweging hard aan onze idealen en maken we alles een beetje groener, duurzamer, eerlijker en socialer. En omdat we zowel Heerhugowaarders als Noord Hollanders zijn zal GroenLinks Heerhugowaard af en toe ook een rubriek "Nieuws uit de provincie" schrijven op de haar website. want mooi werk moet gezien worden! 

Verduurzamen bestaande woningvoorraad
Vervolgens werd het voorstel voor het energiezuinig maken van de  bestaande woningvoorraad besproken. We zijn blij dat de provincie aan de slag gaat, maar wat ons betreft is de 10,8 miljoen euro die hiervoor wordt uitgetrokken te weinig.

We hebben gepoogd enigszins bij te sturen waar het het ontwikkelen van advies-voor-de-burger-software betreft. GS wil graag eigen software ontwikkelen, het leek ons verstandiger (zo mogelijk met andere provincies) aan te haken bij bestaande software van de rijksoverheid. Dat geld kan wat ons betreft deels veel beter worden besteed. De gedeputeerde wilde wel met RVO in overleg, zodat Rosan haar motie introk.

Schuilstallen
En toen was het tijd voor ons klapstuk: Het initatiefvoorstel om schuilstallen mogelijk te maken van onze duo Zita Pels. Het onderwerp was inmiddels al twee maal in de commissie besproken en was nu dan toch besluitrijp. We verwachten eigenlijk weinig bijval uit de coalitie aangezien de gedeputeerde zich in een eerder stadium al tegen het voorstel heeft uitgesproken. Onder meer omdat ‘schuilstallen geen economisch belang dienen’. (Ja, echt ja).

Om toch nog wat binnen te halen dienden we naast het initiatief ook een motie in, met een iets minder vergaand dictum. De coalitiepartijen waren tegen het voorstel, maar brachten geen inhoudelijke argumenten in die stand hielden. Ondanks steun van de voltallige oppositie, van links tot rechts, werd het voorstel helaas door de kleinst mogelijke meerderheid verworpen.

Gemengde grasmengsels paardenhouderij
Daarna werd nog onze 'motie vreemd' behandeld om een verkenning te doen naar gemengde grasmengsels voor de paardenhouderij. In het kader van natuur-inclusieve landbouw wil de gedeputeerde het meenemen, maar het door ons met name beoogde doel van het bevorderen van het landschap voor de weidevogels werd ontraden. Om allerlei redenen wilde de collegepartijen er niet aan, zodat we voor nu genoegen moesten nemen met de (halve) toezegging van de gedeputeerde.

Opheldering over uitspraak GS
Tenslotte stelden we mondelinge vragen over een uitspraak van GS. Op het werkcongres Omgevingsvisie noemde de gedeputeerde “zoveel mogelijk keuzevrijheid voor mobiliteit” als één van de 8 uitgangspunten voor de omgevingsvisie, terwijl wij eerder bij motie hadden afgedwongen dat niet langer de keuzevrijheid in de Omgevingsvisie centraal staat, maar het bieden van mogelijkheden om zich “effectief, veilig en efficiënt kunnen verplaatsen, waarbij de negatieve gevolgen van de mobiliteit op klimaat, gezondheid, natuur en landschap steeds nadrukkelijk meegewogen worden.”

De gedeputeerde ging door het stof en gaf aan dat dat niet had mogen gebeuren. Uniek dat in dat geval GS haar excuses aanbood.