Klimaatgesprek

GroenLinks praat iedereen bij over Klimaattop in Parijs

Zaterdag 31 oktober gaat GroenLinks op pad in Alkmaar om mensen te informeren over de internationale klimaatconferentie in Parijs. Die klimaattop vindt van 30 november tot en met 11 december plaats. Tijdens deze grote conferentie moeten de wereldleiders maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de temperatuur op aarde niet meer dan twee graden zal stijgen. De opwarming van de aarde heeft namelijk ernstige gevolgen voor het milieu en de leefomgeving. Ook voor Alkmaar!

GroenLinks houdt op zaterdag 31 oktober verschillende acties in Alkmaar. Bijvoorbeeld in de Langestraat, waar mensen geïnterviewd worden over het milieu in hun omgeving en waar flyers met informatie over de klimaatconferentie uitgedeeld worden. Ook kunnen bewoners meedoen met de landelijke fotoactie van GroenLinks, waarbij zij hun favoriete natuurbeleving (“#Parismoments”) kunnen insturen.

In de bibliotheek op het Canadaplein wordt tot slot om 15.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden. Christian Braak, fractievoorzitter van GroenLinks Alkmaar, licht toe wat GroenLinks wil voor het milieu en de leefomgeving van Alkmaar. Bezoekers kunnen onder leiding van Coen van Pruissen, docent aardrijkskunde, onderzoeken wat klimaatverandering betekent voor Nederland als er onvoldoende maatregelen genomen worden en de aarde verder opwarmt. Door Arjan Hensen, milieuonderzoeker, wordt uitgelegd wat de stand van zaken is met de fijnstofmetingen in Nederland: wat weten we er van, hoe zijn de uitkomsten? Hij laat zien hoe het op dat moment gesteld is in de directe omgeving. Tot slot zullen verschillende organisaties betrokken bij het milieu vertellen op welke wijze hun organisatie bijdraagt aan het doel om de uitstoot van CO2 te verminderen.