Motie "Groen ondernemen" van GroenLinks aangenomen

GroenLinks Heerhugowaard diende 9 juni jongstleden in de commissie Stadsontwikkeling, ter bespreking, de motie 'Groene oplossingen in de stad' in. GroenLinks ziet namelijk grote kansen voor onze ondernemers, organisaties en burgers die met plannen rondlopen om meer te doen met groen en water in de stedelijke omgeving. Dat kan van alles zijn van kleinschalig (zoals stedelijke moestuinen, groene wijkontmoetingsplekken) tot aan omvangrijke projecten (natuurlijke waterzuivering, groene corridors langs en in wegen). De Europese Commissie is namelijk op zoek naar dergelijke projecten.

GroenLinks Heerhugowaard diende 9 juni jongstleden in de commissie Stadsontwikkeling, ter bespreking, de motie 'Groene oplossingen in de stad' in. GroenLinks ziet namelijk grote kansen voor onze ondernemers, organisaties en burgers die met plannen rondlopen om meer te doen met groen en water in de stedelijke omgeving. Dat kan van alles zijn van kleinschalig (zoals stedelijke moestuinen, groene wijkontmoetingsplekken) tot aan omvangrijke projecten (natuurlijke waterzuivering, groene corridors langs en in wegen). De Europese Commissie is namelijk op zoek naar dergelijke projecten. Om bedrijven, organisaties en burgers de weg naar Brussel te wijzen vroeg GroenLinks aan het college van Burgemeester en Wethouders om (onder meer) hun bedrijfsadviseurs in te schakelen om ondernemers te informeren en indien er innovatieve showcases bedacht worden, de ondernemer te begeleiden en ondersteunen richting de Europese Commissie.

De motie werd mede-ondertekend door VVD, D66, Nederland Duurzaam en de Senioren Heerhugowaard.

Vandaag, tijdens de algemene beschouwingen, is de motie aangenomen. We zijn daar erg blij mee en roepen de (groene) ondernemers op om met innovatieve showcases voor het vergroenen van de stad. https://heerhugowaard.groenlinks.nl/nieuws/ondernemers-gezocht-voor-groe...