Nieuws over iedereen

GroenLinks Heerhugowaard wil af van ouderbijdrage in jeugdzorg

GroenLinks Heerhugowaard wil dat de gemeente de inning van de ouderbijdrage in de Jeugdzorg opschort. Daartoe heeft de fractie in de laatste gemeenteraadsvergadering een motie ingediend. De motie werd niet aangenomen omdat GroenLinks slechts steun kreeg van de SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Opvallend was de tegenstem van ChristenUnie, PvdA en het CDA.

Lees verder

Jongerenproblematiek onder de loep

Marco Dalpra is namens GroenLinks Heerhugowaard naar aanleiding van de berichtgeving rondom de jongerenproblematiek op pad geweest met ambulant jongerenwerkers Gabor Helmer en Eren Aydogan van Kern8 Sociaal Cultureel Werk. "Boeiende avond geweest waarbij een goede samenwerking tussen ambulant jongerenwerk, politie en handhaving duidelijk werd met daarin ieder zijn eigen rol. Diverse jongeren gezien en gesproken. Bedankt voor deze avond. Ik neem mijn bevindingen mee naar de fractie.

Lees verder

Zorgen over zorg en welzijn

Stadskrant Heerhugowaard 27 augustus

Zorgen over zorg en welzijn. Over de toekomst van personeelsleden van de instellingen, de vele vrijwilligers en de burgers die er gebruik van maken. Er is veel onzekerheid en GroenLinks krijgt ook na publicatie van dit artikel in de Stadskrant veel reacties, van ouderen en van jongeren.

Tunnelvisie

Artikel NHD

De noodzaak voor de tunnel onder de Zuidtangent is minder urgent dan wethouder Stam ons wil doen geloven. Zelfs bij gelijktijdige realisatie van de tunnel met het rangeerterrein hebben we het over 2022. Dat geeft ons dus de komende jaren tijd en geld voor een betere zorg en welzijn in Heerhugowaard. Als het college maar eens van zijn tunnelvisie afkomt.

Lees verder

Nationaal Energiebesparingsfonds

De start van het Nationaal Energiebesparingsfonds is vandaag. Particuliere huiseigenaren kunnen tot 25.000 euro lenen uit het fonds voor energiebesparende maatregelen in en aan je huis.http://www.ikinvesteerslim.nl/
Maar ook de woningbouwcorporaties moeten nog hard aan de slag. Geef ook de huurders een lagere energierekening! Ook in Heerhugowaard!