Succes uit de raad: Verbod op recreatief gebruik van lachgas.

GroenLinks maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van lachgas. De patronen die na gebruik overblijven, zijn steeds vaker te zien in het straatbeeld van onze gemeente. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas (distikstofmonoxide, N2O) sinds juli 2016 onder de Warenwet. Het wordt nu behandeld als ieder ander product in de winkel en is daarom makkelijker verkrijgbaar, zowel offline als online. Dit verklaart wellicht de flinke toename van het gebruik van lachgas. GroenLinks wil vooral duidelijke voorlichting voor heerhugowaardse jongeren. Groenlinks diende daarom afgelopen raadsvergadering in samenwerking met ChristenUnie, Senioren en VVD een motie in voor een verbod op recreatief gebruik van lachgas.

Fractievoorzitter Kwint: 'Lachgas wordt door jongeren nu vaak als onschuldig middel gezien, maar in combinatie met alcohol of andere middelen kan het schadelijk zijn. Het moet voor jongeren duidelijk zijn wat de risico's zijn als ze het gebruiken.' 

Het gebruik van lachgas is al enkele jaren een onderwerp van aandacht bij Trimbos. In 2015 opperde dit kennisinstituut al om de verkoop van slagroompatronen te koppelen aan een horecavergunning, al was daar toen geen directe aanleiding voor.  Ook het nieuwe rapport 'Roes met een luchtje. Gebruik, gebruikers en markt van lachgas' meldt dat het risico op 'ernstige acute gezondheidsincidenten' laag is. De onderzoeksinstituten baseren hun bevindingen op gegevens uit verschillende enquêtes, interviews met professionals en veldonderzoek onder jongeren.  Een van de gebruikte enquêtes is het Grote Uitgaansonderzoek 2016. In deze online enquête meldde 55 procent van de ondervraagden - een kleine 5000 jongeren en jongvolwassenen tussen de 15 en 35 jaar - dat ze de laatste 12 maanden een paar keer, maar minder dan maandelijks lachgas gebruikten. Daarnaast zei 14 procent helemaal geen lachgas te hebben gebruikt in het laatste jaar; 17 procent deed dat één keer.Voor veel mensen is het gebruik van lachgas de normaalste zaak van de wereld, zeggen de jongeren waar De Volkskrant mee sprak. 'Alsof je een biertje haalt. Het is iets sociaals. We proosten altijd met een ballon voordat we beginnen.'
 

De motie van de Heerhugowaardse fracties van GroenLinks, VVD, Senioren en Christenunie om een verbod op de verkoop van lachgas op te nemen in de evenementenvergunning is aangenomen door gemeenteraad. Daarmee volgt Heerhugowaard in de voetsporen van andere gemeenten, waaronder Alkmaar. Het recreatief gebruik van lachgas neemt toe in populariteit, ondanks dat risico's met zich meebrengt. Zelfs zeer grote bij zwaar en/of langdurig gebruik. Het kan onberekenbaar gedrag veroorzaken, bewusteloosheid, hallucinaties en zelfs chronische neurologische stoornissen. Bovendien kunnen de longen bevriezen als het lachgas niet eerst voldoende opgewarmd is voor inhalatie. De motie stelt dat organisatoren van evenementen medeverantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor de handhaving.