Vacature afdelingsvoorzitter

Het bestuur van GroenLinks Heerhugowaard is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De afdelingsvoorzitter is een bindend persoon, niet alleen op het politieke vlak maar ook op het terrein van intermenselijke relaties. Iemand met bestuurlijk en politiek gevoel, die initiatieven neemt, aanjager en de coördinator van het bestuur is. Iemand die overzicht heeft van wat er in de provincie speelt en het bestuur naar buiten kan vertegenwoordigen. Netwerkvaardigheden zijn daarbij zeker van belang.

Het bestuur

Het afdelingsbestuur organiseert de  ledenvergaderingen en andere activiteiten voor de GroenLinks-leden in Heerhugowaard. Het bestuur overlegt geregeld met de fractie, de regio, de provincie en met GroenLinks landelijk. De bestuursleden houden zich verder onder meer bezig met politiek personeels- en vrijwilligersbeleid, het coördineren van de permanente campagne en het ondersteunen van lokale afdelingen. Het bestuur wordt daarin bijgestaan door de bestuursmedewerker.

Voor het afdelingsbestuur als geheel streven we naar een goede regionale spreiding over de provincie en een divers samengesteld team.

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter

 • Samen met de andere bestuursleden ontwikkelt en bewaakt de voorzitter het beleid van de afdeling.
 • De voorzitter zit de volgende vergaderingen voor:
  - bestuursvergaderingen (ongeveer maandelijks op een doordeweekse avond);
  - Organiseren en voorzitten van ledenvergaderingen (twee keer per jaar)
  - overleggen van bestuur en fractie (ongeveer twee keer per jaar)
 • De voorzitter onderhoudt veel contacten binnen en buiten de partij, onder meer met:
  - andere bestuursleden en de bestuursmedewerker;
  - de fractie, in het bijzonder met de fractievoorzitter;
  - (verkiezings)commissies van GroenLinks Heerhugowaard.
  - (voorzitters van) lokale afdelingen;
  - het landelijk bureau en partijbestuur;
  - (afdelings)voorzitters van andere partijen in Heerhugowaard.
  - relevante maatschappelijke organisaties.
 • De voorzitter is (mede)verantwoordelijk voor scouting en voor conflictpreventie en -bemiddeling bij de lokale afdeling
 • Bij conflicten binnen de lokale afdeling is de voorzitter het eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld ook voor de pers.
 • Eventuele overige taken in overleg te verdelen binnen het bestuur.

Competenties

 • Je bent een inspirerende en verbindende persoonlijkheid. Je bent positief en weet te enthousiasmeren. Je draagt zorg voor een goede sfeer in het bestuur en de lokale afdeling;
 • Je kunt goed organiseren, plannen, prioriteiten stellen, delegeren en overzicht houden;
 • Je bent besluitvaardig en oplossingsgericht en neemt verantwoordelijkheid;
 • Je bent communicatief sterk en politiek-sensitief. Je kunt strategisch denken, doelgericht handelen en constructief reageren op kritische reacties;
 • Je bent een goede netwerker. Je hebt al een breed netwerk binnen GroenLinks en de provincie of je bent in staat dat snel op te bouwen;
 • Je kunt de verschillende rollen van het meer organisatorische afdelingsbestuur en de meer politiek-inhoudelijke fractie goed onderscheiden.
 • Ervaring met besturen is een pre.

Je bent gedreven om je bestuurlijke competenties te blijven ontwikkelen. We zorgen voor een goed inwerktraject. Het Landelijk Bureau biedt ook diverse trainingen en workshops aan.

Tijdsbesteding

 • De tijdsbesteding van deze functie is zeker een à twee dagdelen per week, dat kan zowel overdag als ’s avonds zijn.
 • Je bent goed bereikbaar en flexibel beschikbaar.

Het betreft een onbezoldigde functie. Reis en onkosten worden wel vergoed.

Procedure

Belangstellenden hebben eerst een gesprek met een sollicitatiecommissie. Op advies van die commissie besluit het bestuur vervolgens wie wordt toegelaten als kandidaat-voorzitter. De kandidaat-voorzitter dient liefst enkele bestuursvergaderingen mee te draaien voordat besloten wordt over definitieve voordracht aan de ledenvergadering. De benoeming van de nieuwe afdelingsvoorzitter is gepland voor de ledenvergadering op 25 maart 2019.  De benoemingstermijn is twee jaar, waarna herbenoeming voor een nieuwe termijn mogelijk is.

Heb je belangstelling voor de functie van afdelingsvoorzitter? Stuur dan een korte motivatie met cv naar bestuurgroenlinksheerhugowaard@gmail.com. Dit kan tot uiterlijk 1 maart  (23:59). Voor vragen over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact opnemen met afdelingssecretaris en interim-voorzitter Roy Korbijn via datzelfde e-mailadres of per telefoon: 0634079981