Waterschap is water natuurlijk!

Met nog 3 weken voor dat we weer mogen stemmen hebben we al veel gezien en gehoord over de provinciale staten campagnes, maar ook zijn de campagnes voor de waterschappen weer begonnen. Maar waarom stemmen we eigenlijk voor de waterschappen? Vele mensen kennen de provincie wel maar het waterschap wordt al snel als onbekend bestempeld. Dat vindt GroenLinks jammer. Daarom organiseert GroenLinks samen met Water Natuurlijk een bijeenkomst op 3 maart in Museum Broeker Veiling om met iedere geïnteresseerde te praten over Waterschap en Politiek.

Waterschappen bestaan al sinds de twaalfde eeuw. Ze zijn daarmee mee niet alleen met afstand de oudste (nog bestaande) democratische organen in Nederland, maar behoren waarschijnlijk zelfs tot de oudste ter wereld. Iets om te koesteren, vindt GroenLinks.

“ Het onderhoud van dijken, wegen en waterwegen. Het onder controle houden van de waterhuishouding. Het zuiveren van rioolwater. De waterschappen houden u droog, ze houden u veilig en ze houden u in leven. Dat zijn normaal al cruciale taken, maar in deze tijden van klimaatsverandering en wereldwijde waterproblemen kan het belang van waterschappen simpelweg niet onderschat worden. Daarom is het belangrijk te stemmen tijdens de waterschappen!” Danielle Barhorst (raadslid GroenLinks Heerhugowaard )

Door de inzet van Water Natuurlijk de afgelopen jaren is het landschap mooier geworden, zijn er meer recreatiemogelijkheden gekomen, is de leefbaarheid vooruit gegaan, zijn stappen gezet naar een duurzaam grondstoffen- en energiebeheer economie en zijn we beter voorbereid op de komende klimaatveranderingen. Water Natuurlijk heeft het initiatief genomen tot of een belangrijke bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld

- Acceptatie van het Energie & Klimaatprogramma, waarmee HHNK klimaat- en energieneutraal zal opereren vanaf 2025. 

- Terugwinning van grondstoffen uit afvalwater. 

 - Unaniem aangenomen Motie inzake het verbeteren van het insectenbestand

“Wij zijn blij met de steun van GroenLinks en ook al zijn beide verkiezingen er met een andere betekenis en gevolgen, zowel deze politieke partij als wij als waterschap partij vinden dat natuur, milieu en water er toe doen! Alleen samen kunnen we zorgen voor verandering zowel in de Noord Hollandse provincie als bij alle waterschappen uit Noord Holland!”, zegt Saskia Borgers van WaterNatuurlijk.  

GroenLinks en WaterNatuurlijk organiseren samen een bijeenkomst op 3 maart bij Museum BroekerVeiling om met iedere geïnteresseerde te praten over het waterschap en over beide verkiezingen zowel de provinciale als de waterschappen. Voor Water Natuurlijk zal de nummer 3 Saskia Borgers aanwezig zijn en voor Groenlinks Noord-Holland  de nummer 6 Rien Cardol. Het is belangrijk voor verandering en samen zijn we sterker dan alleen! SAMEN GAAN WE HET DOEN, SAMEN VOOR MOOIER GROEN!