Nieuws

De week van GroenLinks - 28 maart 2016

Aan tafel met

Gezellig eten met leden en niet-leden tijdens de eerste Aan Tafel met GroenLinks, een raadsvergadering met belangrijke beslissingen en goede debatten plus een bijzondere ervaring tijdens de workshops van de burgertop H300.

Lees verder

De week van GroenLinks - 15 februari 2016

Jongerengemeenteraad

Het was deze week eigenlijk een a-politieke week, maar wat een feest voor de democratie! Al geruime tijd zijn de raads- en commissieleden bezig geweest met de voorbereidingen van zowel de jongerengemeenteraad als het burgerforum H300 en afgelopen week was het dan zover.

Lees verder

De week van GroenLinks - 7 februari 2016

Bijzondere weken waren het voor GroenLinks Heerhugowaard. De Strategienota Duurzaam Heerhugowaard werd eindelijk behandeld, meerdere moties van GroenLinks werden aangenomen en worden dus uitgevoerd door het college en de behandeling van de Kadernota Alcohol en Drugs ging niet door, maar daar gaan we hier wel even nog op in.
 
Lees verder

Het gemeentehuis in Heerhugowaard wordt groen!

Het gemeentehuis van Heerhugowaard wordt groener! Een beter klimaat begint bij jezelf en dus wordt gekeken in hoeverre het gemeentehuis nog duurzamer (in de breedste zin des woords) kan worden gemaakt. Dat is het resultaat van een motie van GroenLinks die in de gemeenteraad unaniem (dus door alle andere fracties) is ondersteund.

Lees verder

Heerhugowaard eindelijk Regenbooggemeente!

Vanavond tijdens de raadsvergadering is de motie van GroenLinks Heerhugowaard en D66 aangenomen om de emancipatie van de LHBT-gemeenschap te stimuleren en bewustwording te vergroten door ons aan te sluiten bij de Regenbooggemeenten. Een goede stap voorwaarts om discriminatie van welke groep dan ook te verbannen. In een Stad van Kansen horen alle kleuren van de regenboog thuis!

Lees verder