Ondernemers gezocht voor groene stedelijke plannen!

Welke ondernemer heeft plannen voor groene toepassingen in de stedelijke herontwikkeling in onze stad Heerhugowaard? Of groene innovaties op sociaal-maatschappelijk gebied? Nu is de kans om daarin een stap verder te komen in de realisatie. Meld u aan!

Welke ondernemer heeft plannen voor groene toepassingen in de stedelijke herontwikkeling in onze stad Heerhugowaard? Of groene innovaties op sociaal-maatschappelijk gebied? Nu is de kans om daarin een stap verder te komen in de realisatie. Meld u aan!

GroenLinks daagt ondernemers uit om met groene innovatieve plannen te komen die gerealiseerd kunnen worden in de stedelijke omgeving van Heerhugowaard. Die plannen kunnen voor oktober worden ingediend bij de Europese Commissie en zo brede bestuurlijke en financiele steun krijgen. Daarnaast worden die groene ideeën mogelijk ook in andere steden ingezet, zowel in Nederland als in Europa.

Basis van dit initiatief is het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’. De kernvraag in dit nieuwe programma is hoe de natuur en oplossingen die uitgaan van de principes van de natuur hiervoor gebruikt kunnen worden. Het programma gaat echter niet alleen om oplossingen in milieu en leefomgeving, maar ook om groene innovaties die bijdragen aan sociale en economische doelstellingen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen tussen sectoren gaan ontstaan. Het bedrijfsleven speelt hierin, naast overheid en kennisinstellingen, een enorm belangrijke rol. De opgedane kennis en ervaring lenen zich voor toepassingen elders in de wereld en dragen bij aan de positie van Europa als marktleider in natuurlijke groene oplossingen.

Het programma richt zich op vier kerndoelen.
1) Duurzame stedelijke ontwikkeling.
2) Herstel van beschadigde ecosystemen.
3) Ontwikkelen van oplossingen in het kader van klimaatverandering en klimaatbestendigheid.
4) Het verbeteren van risicomanagement bij extreme (weers-) omstandigheden.

Het gaat erom dat er innovatieve showcases op deze gebieden ontwikkeld worden. De Europese Commissie wil die showcases ondersteunen met subsidie en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Interessant zijn daarbij onder andere groene oplossingen om het welzijn van de bewoners in de stad te verbeteren, groene stedelijke herontwikkeling, groen en wateropvang, groen als grondstof en groen als economisch model in bijvoorbeeld verzekering en investering.

De bedoeling is, dat de Europese Commissie rond oktober de mogelijkheid open stelt om projecten in te dienen. De komende maanden zal het programma nog verder zowel binnen als buiten de Europese Commissie gecommuniceerd worden.

GroenLinks heeft de gemeenteraad gevraagd samen dit programma te stimuleren en onder de aandacht te brengen van ons bedrijfsleven. Ondernemers kunnen zich melden bij GroenLinks Heerhugowaard, Rene Schoemaker, fractievoorzitter: rene@schoemedia.nl of Marco Dalpra, marco.dalpra@gmail.com