De week van GroenLinks – 5 juli 2015

De eerste groene ondernemers hebben zich gemeld naar aanleiding van onze oproep van vorige week (zie daar voor verdere details). Afgelopen week zijn we bij een van hen op bezoek gegaan, aan de Oterlekerweg 1. Verder was er deze week een bewogen commissievergadering over onder meer het leerlingenvervoer. 

De eerste groene ondernemers hebben zich gemeld naar aanleiding van onze oproep van vorige week (zie daar voor verdere details). Afgelopen week zijn we bij een van hen op bezoek gegaan, aan de Oterlekerweg 1. Verder was er deze week een bewogen commissievergadering over onder meer het leerlingenvervoer. 

Maandagavond 29 juni jongstleden brachten René Schoemaker en Marco Dalprà namens GroenLinks, op uitnodiging van groene ondernemer Carlo Köhne, een bezoek aan zijn bedrijf. Hij had de oproep aan ondernemers van GroenLinks gelezen om met groene innovatieve plannen te komen voor Heerhugowaard maar waar ook duidelijk een sociale functie in opgenomen is.

Carlo is sinds kort eigenaar van de voormalige potplantenkwekerij van Hans Kuilboer die in 2013 failliet ging. Ondanks dat het voor kleine glastuinbouw bedrijven niet makkelijk is in deze tijd ziet deze jonge ondernemer toch toekomstmogelijkheden om er een florerend biologisch bedrijf van te maken. Om dat te realiseren heeft hij onlangs een plan ingediend bij het college van B&W waarbij hij aangeeft hoe hij dat wil bereiken. Naast de teelt van biologische groente en bloemen op een niet milieu belastende wijze voegt hij ook een sociaal element toe in zijn plannen namelijk het realiseren van biologische kastuinen die gehuurd kunnen worden door geïnteresseerden. 

De mensen die huren worden desgewenst ondersteunt met advies of het verzorgen van hun kastuin. Het moet een overzichtelijk geheel met een open karakter worden. Er komt een zitgelegenheid waar men elkaar kan ontmoeten en een kopje koffie kan drinken en waar men kan ontspannen en tot rust kan komen. Een plek waar je de snelle maatschappij even kan ontvluchten. Ook wil hij met de gemeente bekijken of de plannen wellicht binnen de doelstellingen passen van het Europese programma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’ waar GroenLinks Heerhugowaard onlangs nog een motie over indiende en die ook aangenomen is door de Gemeenteraad.

De GroenLinks fractie heeft erg genoten van het bezoek aan het bedrijf van Carlo en steunt de plannen van harte. Het verbindt groen, sociaal en economie. Het kweken van groenten gaat volledig biologisch gebeuren en is niet milieubelastend. Het sociale stukje wat toegevoegd gaat worden zal naar ons idee het verschil gaan maken ten opzichte van andere glastuinbouw ondernemers. Ook denkt hij na over de toevoeging van een educatief aspect maar de plannen zijn nog pril en vraagt nog wat nader onderzoek.

Leerlingenvervoer

Dinsdagavond 30 juni was er een bijeenkomst op het gemeentehuis voor ouders van kinderen die gebruik maken van het Leerlingenvervoer. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door MET Welzijn, konden ouders met elkaar kennismaken, gegevens uitwisselen en in gesprek om te zoeken naar een oplossing voor het deels verdwijnen van het Leerlingenvervoer. Tijdens deze avond kwamen veel emoties los variërend van ongeloof tot verdriet tot boosheid. Een oplossing voor het verdwijnen van het busje is nog niet gevonden maar het heeft een aantal ouders nader tot elkaar gebracht en laten zien dat niemand alleen staat.
 
Donderdagavond 2 juli was de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling aan de beurt. Voorafgaand aan de commissie was er een overleg over het Armoedebeleid samen met raadsleden uit Langedijk. Tijdens dit overleg werd ingegaan op verschillen en overeenkomsten op het gebied van Armoedebeleid en werden onze zienswijzen nader besproken.  Aangezien we zoveel raakvlakken hebben en grotendeels op een lijn liggen is afgesproken dit overleg snel op te volgen en wellicht tot een overkoepelend beleidsplan te komen.

De commissievergadering zelf stond grotendeels in het teken van het leerlingenvervoer. De volle tribune gaf al aan hoezeer het onderwerp leeft. Maar liefst vier insprekers, waarvan drie ouders en één locatiemanager van een school vertelden in eigen bewoording welke invloed de nieuwe verordening heeft op hun leven en niet in het minst het welzijn van hun kind(eren).

Vanuit de commissie kwamen er veel vragen voor de verantwoordelijk Wethouder. Om deze antwoorden kort samen te vatten: Heerhugowaard doet reeds meer aan vergoeden dan dat de wet voorschrijft, de Wethouder tracht hierin coulance toe te passen in moeilijke situaties.  Voor ouders die een bezwaarprocedure hebben lopen geldt dat zij een busje behouden tot dat deze is afgehandeld. Belangrijkste is dat er hard gewerkt wordt om ervoor te zorgen dat er in augustus geen kind thuis hoeft te zitten. 

Dit neemt niet weg dat de beslissing voor veel ouders nadelig uitvalt en er met name over de wijze van communiceren veel frustraties leven. Daarom blijven we de wethouder en de ontwikkelingen rondom het leerlingenvervoer nauwlettend volgen.

Hier treft u de bijdrage aan die Milena Stojanovic namens GroenLinks met de commissie en aanwezigen heeft gedeeld.

Als afsluiter van de vergadering gaf MET Welzijn een presentatie over het wel en wee tot nu toe. Van alle problemen die we vorig jaar verwachtten blijkt bijna niets te merken. MET Welzijn heeft beide benen in de maatschappij staan en werft steeds meer bekendheid en kan putten uit een uitgebreid netwerk van sociale diensten en netwerken. We kijken uit naar de resultaten die in het najaar gepresenteerd zullen worden.