De week van GroenLinks - 7 februari 2016

Bijzondere weken waren het voor GroenLinks Heerhugowaard. De Strategienota Duurzaam Heerhugowaard werd eindelijk behandeld, meerdere moties van GroenLinks werden aangenomen en worden dus uitgevoerd door het college en de behandeling van de Kadernota Alcohol en Drugs ging niet door, maar daar gaan we hier wel even nog op in.
 
Bijzondere weken waren het voor GroenLinks Heerhugowaard. De Strategienota Duurzaam Heerhugowaard werd eindelijk behandeld, meerdere moties van GroenLinks werden aangenomen en worden dus uitgevoerd door het college en de behandeling van de Kadernota Alcohol en Drugs ging niet door, maar daar gaan we hier wel even nog op in.
 
Allereerst: eindelijk werd de Strategie Duurzaam Heerhugowaard dan eindelijk besproken in de gemeenteraad. Na veel opbouwende kritiek in de commisies en overleggen buiten de vergaderingen door heeft de wethouder aanpassingen gedaan om GroenLinks tegemoet te komen. Daarnaast zei de wethouder onder meer de uitvoering toe van een motie van GroenLinks om het gemeentehuis niet alleen te verduurzamen maar ook te vergroenen. Na veel voorbereiding en onderhandelingen uiteindelijk een redelijk resultaat voor GroenLinks, met daarbij nog veel kansen in de toekomst bij de uitvoering van de strategische nota.
 
In dezelfde raadsvergadering werd een motie van GroenLinks en D66 aangenomen (met alleen de christelijke partijen tegen) die het college oproept tot een LHBT-beleid plus aansluiting bij de regenboogcoalitie. Ook dat had meerdere maanden voorbereiding gekost, maar het was de moeite meer dan waard. Hard werken loont, ook in de (plaatselijke) politiek.
 
Afgelopen week stonden de commissievergaderingen van februari op de agenda, waarbij vooral de behandeling van de Kadernota Alcohol en Drugs in het oog sprong. Maar die nota werd op het nippertje door het college van de agenda gehaald, omdat het stuk eigenlijk de toets der kritiek niet kon weerstaan. Dat vond GroenLinks ook al. Opvallend zijn de cijfers over het alcoholgebruik onder minderjarigen, en dan vooral het onderzoek naar de verkoop van alcohol aan minderjarigen, hetgeen sinds jaar en dag verboden is.
 
In Heerhugowaard doen we het goed, in tegenstelling tot Alkmaar en de regio. In supermarkten, slijterijen en jongerencentra is het haast onmogelijk voor minderjarigen om alcohol te kopen. In de horeca gaat het nog onvoldoende goed, maar erger is het gesteld met de Heerhugowaardse sportverenigingen en buurthuizen. In zeven van de tien gevallen lukt het een minderjarige om alcohol te kopen. Dat het juist zo slecht gaat hiermee in de sportkantines is toch eigenlijk een schande. Sport en alcohol verdraagt zich al niet zo goed, laat staan dat je willens en wetens de wet overtreedt door jonge minderjarige sporters van alcohol te voorzien. Daar gaat GroenLinks in de komende maanden nog wel een punt van maken.
 
En - we zijn net als iedereen druk geweest met alle drukte rond de actie van Heerhugowaard om de patiëntenbelangen eindelijk eens over het voetlicht te krijgen in de al jaren durende impasse rond de nieuwbouw van het ziekenhuis. Eindelijk is de discussie daarover losgebarsten, op het nippertje dan want verwacht wordt dat het MCA (of Noordwest zoals het tegenwoordig heet) deze of volgende week een beslissing maakt.
 
Verder zijn we bezig met de laatste loodjes voor de H300, die aankomende zaterdag is, een geweldig initiatief waarin onze inwoners het helemaal voor het zeggen hebben - en niet de politiek!