Aan tafel met
Aan tafel met

De week van GroenLinks - 28 maart 2016

Gezellig eten met leden en niet-leden tijdens de eerste Aan Tafel met GroenLinks, een raadsvergadering met belangrijke beslissingen en goede debatten plus een bijzondere ervaring tijdens de workshops van de burgertop H300.

Gezellig eten met leden en niet-leden tijdens de eerste Aan Tafel met GroenLinks, een raadsvergadering met belangrijke beslissingen en goede debatten plus een bijzondere ervaring tijdens de workshops van de burgertop H300.

Mooie weken zijn het met zo veel diverse ontmoetingen en bijzondere ervaringen. Een van de leukste was zeker de eerste Aan Tafel met GroenLinks, waarvan we een traditie willen maken. Bij Aan Tafel met… nodigen we mensen uit waarmee we graag nader willen kennismaken, of mensen die juist onze fractie en bestuursleden in een meer ontspannen omgeving willen leren kennen. Heb je hiervoor belangstelling en wil je eens aan dinertafel van GroenLinks willen aanschuiven, laat het ons weten!

Ontmoeten en elkaar leren kennen waren ook elementen van de workshops van de H33, het vervolg van de grote burgertop die in februari werd gehouden. Bijna zestig Heerhugowaarders kwamen bijeen om in verschillende groepen de ideeën die op de H300 werden gekozen tot de beste tien, verder uit te werken. Het waren mooie sessies waaruit het enthousiasme afspatte en een inspirerende sfeer creërden. In april komen de diverse groepen weer bijeen in het gemeentehuis om aan heel Heerhugowaard te laten zien welke mooie ideeën ze nu concreet gaan realiseren.

Tijdens de raadsvergadering van deze week werd onder meer een advies gegeven om Heerhugowaard a Life opnieuw voor vijf jaar te licenseren als lokale omroep. Daarnaast werd door onder meer de VVD en GroenLinks een amendement ingediend om de nieuw in te stellen Taskforce Wonen naast het realiseren van 200 sociale huurwoningen ook te kijken naar andere maatregelen om de wachttijden op een huurhuis te verkorten en daarnaast te streven naar verdere verduurzaming van de bestaande woningbouw om zo de totale woonlasten te verlagen - naast dat het beter is voor het milieu uiteraard.

Ook werd tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen van Groenlinks, SP, D66 en Duurzaam Nederland om een brief naar de Europese Commissie te sturen waarin de gemeenteraad van Heerhugowaard zijn zorgen deelt over de mogelijke gevolgen van het handelsverdrag TTIP met de Verenigde Staten. Over de inhoud van TTIP en de zorgen van GroenLinks hierover is hier meer te lezen:https://groenlinks.nl/standpunten/vrijhandelsverdrag-eu-vs