Algemene ledenvergadering 27 maart 2017

Op maandagavond 27 maart om 19.30 uur organiseert het bestuur van GroenLinks Noord-Holland een buitengewone algemene ledenvergadering in Wijkcentrum de Horst (Van Eedenstraat 5, 1702 ES Heerhugowaard).

Tijdens deze vergadering spreken we met elkaar over twee agendapunten:

Allereerst de overstap van voormalig GroenLinks fractievoorzitter René Schoemaker naar de HOP. Deze stap heeft hij genomen zonder overleg, en met medeneming van de GroenLinks zetel. Dit in directe tegenspraak met de afspraken die eerder zijn gemaakt dat men bij vertrek gewoon de zetel doorgeeft aan een volgende kandidaat op de lijst. De verklaring van het partijbestuur staat hier. GroenLinks blijft desondanks stevig doorgroeien. Daarom is een tweede agendapunt de opzet van een nieuwe afdeling, en daarop bouwend een nieuwe stevige fractie. In heel Nederland groeit het enthousiasme voor onze partij, en dat momentum willen we graag omzetten in goede uitkomsten door heel Noord Holland. En dat geldt zeker ook voor Heerhugowaard. We zijn vaak een factor van betekenis geweest in de stad, en we mikken erop om dat vanaf de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gewoon weer te blijven doen.

We hopen op een brede opkomst.

Voor vragen en/of m eer informatie kun je contact opnemen met Samir Bashara. E: srbashara@hotmail.com