Algemene Ledenvergadering 12 september 2017

De leden van GroenLinks in Heerhugowaard zijn bij deze uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op Dinsdag 12 September 2017 bij wijkcentrum De Horst Voorafgaand aan de ALV is er gelegenheid voor (nieuwe) leden om kennis te maken met GroenLinks Heerhugowaard.Wees welkom!

1. Opening ( 19.30 uur tot 20.00 uur kennismaking en inloop )

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 7 juli 2017

5. Stand van zaken voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen

6. Voorstel ronde en kennismaking kandidaat bestuursleden

7. Stemming en installatie nieuw afdelingsbestuur

8. Pauze ( 10 MINUTEN )

9. Tussentijd proces kandidatencommissie

10. Tussentijd proces programmacommissie

11. Stemmingen n.a.v. voorstellen commissies

12. Activiteiten, taken en lokaal actief

13 Rondvraag en afsluiting

Borrel: de borrel vindt plaats na de vergadering beneden het zou leuk zijn als we u er dan ook zien! Like de Facebookpagina, volg GroenLinks op Instagram of Twitter voor al het lokale nieuws en updates!