Respect my privacy

Is Heerhugowaard privacy-proof?

Commissie lid Roy Korbijn heeft namens de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan het College over de ingetreden AVG wetgeving die per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is geworden. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Vanaf die datum zijn ook gemeenten wettelijk verplicht om aan de nieuwe privacyregels te voldoen en een aantal verplichte maatregelen te treffen. 

Privacy is een moeilijk onderwerp voor politieke partijen want het gaat om grenzen en vertrouwen van inwoners in het gemeente bestuur. Dat privacy privé moet blijven vind GroenLinks ook Daarom hebben we de volgende vragen aan het College gesteld:

1. heeft de gemeente de deadline van 25 mei gehaald m.b.t. nieuwe Europese privacyregels of wordt er achter de schermen nog druk gewerkt om de zaken op orde te krijgen?

2. Maakt het college gebruik van de anti-virussoftware van Kaspersky? Of hanteren wij een ander anti-virusssoftware? ( De rijksoverheid heeft kort geleden aangegeven te stoppen met deze Russische software om misbruik, sabotage en digitale spionage te voorkomen. )

3. Heeft de gemeente Heerhugowaard een functionaris gegevensbescherming aangesteld en hoe is zijn opdracht en mandaat geformuleerd?

4. Beschikt de gemeente over een register van verwerkingsactiviteiten?

5. Beschikt de gemeente over een procedure voor inzage in persoonsgegevens?

6. Beschikt gemeente over een register van datalekken die zijn opgetreden?

7. Heeft de gemeente een informatiebeleidsplan met daarin een uitwerking omtrent privacy van de persoonsgegevens?

8. Hoe gaat de gemeente inwoners in kennis stellen van de genomen maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens?

“Beschermen van de privacy is een belangrijke pijler van GroenLinks, privacy is een moeilijk onderwerp want je praat over vertrouwen maar inwoners moeten wel weten hoe we ervoor staan. Aan de vruchten kent men de boom zei mijn moeder vroeger en daarom is het zo belangrijk”  Roy Korbijn (commissie lid M&S)

GroenLinks maakt zich sterk voor het beschermen van je privacy. Iedereen heeft recht op de bescherming van persoonlijke informatie. Daarom staat GroenLinks achter de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die mede tot stand is gekomen door het harde werk van onze Europese Groene fractie. Dat we opkomen voor privacy betekent niet dat we tegen opslag van gegevens zijn. Wel wegen we heel bewust af wat we zelf wel en niet opslaan. Daarbij geven we je zoveel mogelijk regie over je eigen gegevens. De GroenLinks-fractie wil weten hoe de gemeente Heerhugowaard er voor staat en in hoeverre Heerhugowaard nu aan de eisen van AVG voldoet.