Alle punten Groen

Verkeer en vervoer

 • Langs wegen planten we bomen: niet alleen als verfraaiing, maar ook om het fijnstof op te vangen.
 • We stimuleren inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden.
 • De nachten in Heerhugowaard worden donkerder: daarmee gaat GroenLinks lichthinder tegen en wordt energie bespaard.
 • Er komt een meldpunt ‘Ruim baan voor de fiets’, waar inwoners suggesties kunnen doen voor verbetering van fietspaden en stallingmogelijkheden.
 • We maken ons sterk voor wifi in de bus. Daarmee wordt het aantrekkelijker om met de bus naar school of werk te gaan.
 • Meer ruimte voor mens, natuur en spelen. Je auto voor de deur parkeren is niet langer vanzelfsprekend.
 • Bewoners die bewust kiezen voor een autoloze straat krijgen daar groen en speelruimte voor terug.

Groen

 • Bestaand groen blijft groen. De groene parels blijven behouden en daar zorgen we goed voor.
 • We geven prioriteit aan het verbeteren van de levenskwaliteit van achtergebleven buurten en wijken door de openbare ruimte daar te 'vergroenen' en 'verblauwen'.
 • We bevorderen stadslandbouw (urban farming) en het aanleggen van gezamenlijke ‘moestuinen’. Voedsel moet weer dichter bij de inwoners komen.
 • GroenLinks is voor de totale afschaffing van giftige bestrijdingsmiddelen in het groenonderhoud.

Duurzaam

 • Woningcorporaties gaan versneld betere energielabels realiseren voor hun woningen. Sociale huurders besparen hierdoor op de woonlasten.
 • Alle nieuwe gebouwen en woningen worden duurzaam gebouwd en we maken gebruik van innovatief aanbesteden.
 • De gemeente zet zich in om bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen.

Diervriendelijk

 • Heerhugowaard nodigt alleen circussen uit die zonder wilde dieren werken.
 • Vuurwerk heeft een grote impact op het welzijn van dieren. Heerhugowaard beperkt daarom het afsteken van vuurwerk. Onze voorkeur heeft een centraal georganiseerde vuurwerkshow met oud- en nieuw.