Alle punten Open

Kunst

 • Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier- of repetitieruimte. Kunstenaars kunnen exposeren in lege winkeletalages.
 • De openbare bibliotheek gaat zich ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats op het terrein van kunst en cultuur. Om kennis en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, is extra aandacht voor bepaalde groepen nodig.

Veiligheid

 • De inwoners van Heerhugowaard moeten er op kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk ongewenst door de overheid in hun privacy worden geschonden.
 • De legitimatieplicht bij coffeeshops om te laten zien dat je Nederlander bent, heeft in Heerhugowaard een lage prioriteit.
 • GroenLinks Heerhugowaard vindt dat de aanvoer van softdrugs bij coffeeshops uit de criminele sfeer moet worden gehaald. Illegale teelt in woningen en bedrijven levert overlast en gevaar op voor omwonenden, de opsporing en bestrijding ervan kost de maatschappij veel geld. Regulatie van aanvoer via de achterdeur van coffeeshops maakt een einde aan de juridische spagaat van wel legaal verkopen maar niet legaal aankopen door coffeeshops.

Inwoners

 • Inwoners kunnen tijdig meepraten over belangrijke beslissingen in de gemeente en hebben dan ook daadwerkelijk invloed: beginspaak.
 • De dienstverlening van de gemeente wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden.
 • De gemeentelijke websites zijn goed beschermd tegen virussen en cyberaanvallen, zodat de informatie van inwoners privé is en blijft.

Bestuur

 • Het vertrouwen in de democratie gaat de gemeente aan het hart. Raad, college en ambtelijke organisatie laten in ieder geval één keer in een raadsperiode de integriteit doorlichten.
 • Het gemeentebestuur informeert de bewoners over wat er wel en niet is bereikt; en wat dat heeft gekost.
 • Meer taken voor de gemeente noodzaken tot samenwerking met de regiogemeenten.
 • Ook bij samenwerking tussen gemeenten, blijft de gemeenteraad verantwoordelijk voor de resultaten; zij is hier op aanspreekbaar!