Bewonersparticipatie

GroenLinks is voorstander van meer actieve betrokkenheid van bewoners (zelfbeheer of medebeheer) bij het schoon houden van de gemeente, bij het groenonderhoud, bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid rond zorg, welzijn en wonen en bij buurttoezicht in kader van wijkveiligheid.

De doelstelling daarvan is niet gericht op besparingen – het gaat om het principe. Zelf- of medebeheer levert ook lang niet in alle gevallen een substantiële besparing op: niet zelden gaat er veel ambtelijke capaciteit in de organisatie en begeleiding zitten.