Compacte stad

We willen de groene ruimte in en om de bebouwde kom behouden en waar mogelijk uitbreiden. De gemeente kan de beschikbare ruimte binnen de bebouwde kom bovendien veel slimmer benutten. Bijvoorbeeld door leegstaande kantoorpanden creatief te gebruiken en gebouwen voor verschillende functies in te zetten. Een compacte stad waarin mensen wonen, werken en ontspannen in hun eigen buurt, houdt de wijken levendig en zuinig. Daardoor is er minder verkeer en dat is direct energiewinst.

Binnen de compacte stad kun je je gemakkelijk te voet en per fiets verplaatsen. Bebouwde kom en buitengebied willen we beter verbinden door het aanleggen van mooie fiets-, wandel-, maar ook vaarroutes. Zo kunnen we op de fiets, te voet of in de boot meer gaan genieten van het landschap en het groen ook echt beléven.