Decentralisatie

De gemeente staat de komende jaren voor zware opgaven: meer taken uitvoeren, met minder geld.

Om te kunnen blijven zorgen voor een goede dienstverlening aan de bewoners, zal samenwerking met andere gemeenten nodig zijn. De inwoners van Heerhugowaard moeten daar zelf zo weinig mogelijk van merken. We willen alles zo dicht mogelijk bij bewoners organiseren: voor GroenLinks staat de menselijke maat voorop.