Duurzame initiatieven

Door durf te tonen en te improviseren kunnen we nieuwe, spannende plekken in de gemeente laten ontstaan, waar meer kan en mag, en waar in de praktijk geëxperimenteerd kan worden met goede ideeën. Door nieuwe vormen van lokale samenwerking te zoeken (denk aan lokale energiecoöperaties) kunnen nieuwe financieringsbronnen worden gevonden. Door inwoners meer te betrekken bij hun eigen leefomgeving en de 'duurzame-wij-doen-het-zelvers' met elkaar te verbinden, kan letterlijk maar vooral figuurlijk winst worden behaald. Het gaat immers om de kwaliteit van leven, om de kwaliteit van ons leefklimaat, kortom: om Groene Kwaliteit.

Wie het milieu spaart, bespaart
Energiebesparende maatregelen bij gemeentelijke gebouwen (isolatie, maar denk bijvoorbeeld ook aan zonnepanelen op busstations e.d.) vergen in eerste instantie extra investeringsuitgaven, maar stimuleren de bouw en de aanverwante sector, en besparen dus enerzijds uitkeringen en op termijn ook structureel de energiekosten.

Een aantal andere voorbeelden van dit principe:

- De openbare verlichting waar dat kan (niet ongewenst is) een deel van de tijd uitzetten of dimmen; nog beter is de openbare verlichting te verduurzamen door gebruik van LED (ook hier gaat de kost voor de baat uit);
- Het papiergebruik verminderen door conventionele maatregelen (selectiever en dubbelzijdig printen etc.) of door (meer) digitaal te werken;
- Gescheiden afvalinzameling beperkt de kosten en leidt tot lagere tarieven.