Gemeentelijke bedrijfsvoering

De gemeente doet mee aan het Nieuwe Werken. Dat vermindert niet alleen het papiergebruik, maar betekent ook dat er structureel minder werkplekken nodig zijn en dat er minder woon-werkkilometers hoeven te worden gemaakt.

Bovendien leidt dit - zeker bij opschaling - meteen tot een beperking van het benodigde kantooroppervlak. Dit levert overigens niet automatisch een besparing op (bijvoorbeeld in geval van leegstand).