Groene kwaliteit

GroenLinks kiest voor Groene Kwaliteit:

ﮜ een schone en gezonde leefomgeving
ﮜ duurzaam verkeer, met voorrang voor voetgangers, fietsers en OV
ﮜ een centrale rol voor de groene ruimte in en rond de gemeente
ﮜ een serieuze aanpak van energieverspilling en milieuvervuiling
ﮜ extra aandacht voor natuur en biodiversiteit.

Aandacht voor een groene, schone, zuinige en sociale leefomgeving versterkt de gemeente. Want levenskwaliteit, een gezonde economie en vertrouwen in een goede toekomst kunnen niet zonder elkaar. Daarom kiest GroenLinks voor een aanpak waarbij groene ruimte, werkgelegenheid, sociale voorzieningen, huisvesting en water elkaar versterken.