Kwetsbare inwoners

Op de al krappe middelen in het sociale domein kan zeker na de transities niet verder worden bezuinigd, ook al zijn er goede ervaringen met het uitgaan van de zorgvraag van de cliënt: in gemeenten waar men zo werkt, leidt dit tot minder uitgaven). Zo nodig moet er maar extra worden bespaard op andere beleidsterreinen om de rijksbezuinigingen in het sociaal domein te compenseren.