Natuurlijk groenbeheer

Bloemrijke bermen in plaats van gazons zijn goedkoper en wel zo mooi. Natuurlijk (openbaar) groenbeheer is geen 'niets doen beheer'; er is wel degelijk sprake van beheer. Wel worden er kostenbesparingen mogelijk door: beperkt maaien, langzaam groeiende heesters, natuurlijke oevers en zelfbeheer.

Voorzieningen combineren
In algemene zin zijn er veel voordelen te behalen bij samenvoeging van (maatschappelijke) voorzieningen: beperking van het ruimtegebruik, vermindering leegstand/optimale bezetting, eenmalige bouwkosten. Bij het delen van (dure) voorzieningen kan gedacht worden aan een sportzaal in combinatie met een gymzaal voor scholen, maar ook aan de combinatie van wijkgebouw – gymzaal- podiumtentoonstellingsruimten – oefenruimten – kerkgebouw – vergaderruimten - kinderopvang.