Onderwijs

Door scholen van verschillende gezindte te clusteren wordt het delen van voorzieningen mogelijk en kunnen ook lokalen bij krimp of uitbreiding gemakkelijker van gebruiker wisselen.

Leerlingenvervoer naar ‘levensbeschouwelijke’ scholen en speciaal onderwijs leiden tot hoge kosten voor de gemeente. De gemeente kan de kosten beperken door een afstandscriterium te hanteren, een eigen bijdrage te heffen en/of de kosten voor vervoer naar levensbeschouwelijke scholen helemaal niet meer te vergoeden (argument: vrije keuze van de ouders). Maatwerk kan hier veel geld opleveren.