PGB

Gemeenten bepalen zelf of, hoe, waarvoor en wanneer iemand zich moet verantwoorden voor de besteding van het persoonsgebonden budget (pgb). GroenLinks is van mening dat de keuze voor een PGB moet blijven bestaan, ook voor nieuwe gevallen.

Natuurlijk moeten daarvoor goede regels worden opgesteld en moet fraude worden voorkomen, maar kijk uit met overmatige controle op verstrekte pgb’s: de kosten hiervan willen nog wel eens hoger zijn dan het verstrekte bedrag. Ga ervan uit dat bij het verstrekken van het persoonsgebonden budget al heel veel voorwaarden zijn gesteld. Veel gemeenten beperken zich daarom tot regelmatige steekproeven en de jaarlijkse verantwoording door de budgethouder. En wanneer het trekkingsrecht is ingevoerd verminderd ook de administratieve druk bij zowel de budgethouders als de controlerende organen.