Schone gemeente

De groene gemeente van onze dromen is vanzelfsprekend ook een schone gemeente, met schone lucht, schoon water, schone grond. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op (‘de vervuiler betaalt’). En we doen er alles aan om de gemeente, de straten en de pleinen, de parken en plantsoentjes, ook schoon te houden.

De economische opgaven waar we voor staan, zijn alleen in samenhang aan te pakken en te realiseren. Daarbij staat voor GroenLinks respect voor andere belangen dan alleen het eigen belang voorop. Kwetsbare belangen van mens en dier, cultuur en natuur kunnen rekenen op extra ondersteuning.