Veiligheid

Heerhugowaard kan alleen een open gemeente zijn als het er veilig is. De veiligheid op straat en de leefbaarheid van de buurt is gebaat bij daadkrachtig optreden tegen criminaliteit.

Het is ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving, worden weggepest of mishandeld. Straffen kan dus hard nodig zijn, maar voor GroenLinks is dat nooit het hele verhaal. Beter is het voork├│men van criminaliteit; daar willen we veel meer aandacht voor. Wat GroenLinks betreft zijn we daar ook met zijn allen verantwoordelijk voor. Bewoners kunnen helpen een veilige sfeer te maken en te behouden; samen met politie en toezichthouders die weten wat er speelt en ingrijpen waar het misgaat.

De inwoners van Heerhugowaard horen tevreden te zijn over de gemeentelijke dienstverlening. We zetten in op gemak door meer digitaal te doen, maar mensen kunnen altijd terecht bij het loket. Daar worden ze op een persoonlijke manier benaderd en geholpen bij het oplossen van hun vragen. En niet te vergeten de digitale bereikbaarheid van bestuurders en actief gebruik van social media. Meegaan met de tijd! Laten we alle wethouders uitdagen tot het houden van een twitterspreekuur en ook de overige fracties. GroenLinks gaat dit natuurlijk sowieso doen!

Een kritische blik op de financi├źn van dit beleidsterrein kan geen kwaad. Denk aan een kosten-batenanalyse bij aanrijtijden van hulpdiensten, camerabewaking, brandweermaterieel (ieder dorp naast een eigen blusvoertuig ook nog een ladderwagen, een bluswagen en een duikploeg?). Niet elke kostbare uitbreiding leidt tot verbeteringen die de investering de moeite waard maken. Het valt alleen niet mee om het sentiment te trotseren dat veiligheid voor alles gaat: niet elk risico is nu eenmaal uit te bannen.

GroenLinks kiest overigens voor preventie boven repressie (en bij repressie: voor in de praktijk bewezen oplossingen). Voorkomen is niet alleen beter dan genezen, het is vaak ook goedkoper.