WMO

Vraaggericht en oplossingsgericht werken levert besparingen op. De ervaring leert dat mensen soms al geholpen zijn met een gesprek of een eenvoudige oplossing; er hoeft niet altijd meteen dure ondersteuning te worden ingezet.

Ook moet zogenaamde verspilling van hulpmiddelen worden beperkt, nog bruikbare hulpmiddelen die worden ingeleverd moeten zoveel mogelijk opnieuw worden ingezet. Of te koop worden aangeboden tegen een schappelijke prijs. Het vragen van een eigen bijdrage (waar wettelijk toegestaan en rekening houdend met iemands financiƫle omstandigheden) maakt mensen kostenbewust.