Nieuws over Roy Korbijn

Is Heerhugowaard privacy-proof?

Respect my privacy

Commissie lid Roy Korbijn heeft namens de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan het College over de ingetreden AVG wetgeving die per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is geworden. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Vanaf die datum zijn ook gemeenten wettelijk verplicht om aan de nieuwe privacyregels te voldoen en een aantal verplichte maatregelen te treffen. 

Lees verder