Nieuws

Is Heerhugowaard privacy-proof?

Respect my privacy

Commissie lid Roy Korbijn heeft namens de fractie van GroenLinks vragen gesteld aan het College over de ingetreden AVG wetgeving die per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is geworden. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Vanaf die datum zijn ook gemeenten wettelijk verplicht om aan de nieuwe privacyregels te voldoen en een aantal verplichte maatregelen te treffen. 

Lees verder

GroenLinks Heerhugowaard zoekt jou!

GroenLinks Heerhugowaard is de groenste en duurzaamste partij van Heerhugowaard en jij hebt de kans om in het bestuur te zitten. Solliciteer nu! Heb je toch nog vragen? Hieronder staan veel gestelde vragen mét antwoorden.

Lees verder

GroenLinks jongeren komen lokaal in actie!

Het is een moeilijk onderwerp voor politieke partijen, hoe krijgen we de inwoners en vooral jongeren betrokken bij de politiek?  Daar geven de GroenLinks jongeren graag antwoord op. Zowel in woorden als in daden want vanaf heden heeft GroenLinks in de provincie Noord Holland Noord een groepje jongeren die actief is. Het idee kwam van de 17-jarige Alkmaarse Verena Längin. Deze jonge dame is de politiek ingegaan omdat ze vindt dat het anders kan en anders moet. Iedereen heeft een mening en iedereen wilt die mening laten horen. "Ik vind het belangrijk dat de mening van jongeren gehoord wordt door de politiek omdat jongeren onze toekomst zijn en  jongeren best wel wat te zeggen hebben. Ik vind het belangrijk dat we zuinig omgaan met de wereld. Ik wil leven in een samenleving waarin het niet uitmaakt wie je bent of wie je wilt zijn. Iedereen is uniek, anders op zijn eigen manier en dat moeten we respecteren van elkaar.”

Lees verder

Reactie GroenLinks op Raadsagenda

Voorzitter, 

Aan de orde is het vaststellen van de Raadsagenda 2018-2022. GroenLinks doet hier niet aan mee en ik zal proberen uit te leggen waarom. Steeds vaker gaan er stemmen op dat de gemeenteraad vooral als collectief moet worden versterkt en dat zij meer als eenheid moet opereren tegenover het college. Er wordt vaak bepleit dat aan de termen oppositie en coalitie maar een einde moet komen omdat dit de positie van de gemeenteraad ten opzichte van het college zou verzwakken. Noch in de Grondwet als de Gemeentewet komen de termen oppositie en coalitie voor.
In deze visie bestuurt een college de gemeente op grond van een, aan een raadsprogramma ontleent, collegeprogramma en is er dus geen ruimte meer voor politiek gekissebis omdat het college opereert namens alle partijen.

Op zich zou dit wel werkbaar kunnen zijn, maar dan moeten we wel besluiten om de gemeente als partijpolitiek stelsel op te heffen en over te gaan naar een bestuursmodel zoals gebruikelijk is in het bedrijfsleven met een soort van bestuur en een raad van toezicht. De partijpolitieke dimensie is compleet verdwenen en er hoeft bij verkiezingen eigenlijk enkel nog een aanwijzing van toezichthouders gedaan te worden.
GroenLinks vindt dat het in het lokale bestuur juist wel gaat om politieke strijd en niet om institutionele strijd, om te presteren op basis van idealen en oplossingen en niet op basis van procedures, om de blik op de inwoner en niet op elkaar. 

Lees verder

GroenLinks nieuws uit de provincie

GroenLinks wil haar leden, haar volgers en haar sympathisanten atijd en overal informeren over de ontwikkelingen binnen de partij, want we doen als GroenLinks een hele hoop. Net als in de Tweede en Eerste Kamer en Europa werkt onze beweging hard aan onze idealen en maken we alles een beetje groener, duurzamer, eerlijker en socialer. En omdat we zowel Heerhugowaarders als Noord Hollanders zijn zal GroenLinks Heerhugowaard af en toe ook een rubriek "Nieuws uit de provincie" schrijven op de haar website. want mooi werk moet gezien worden! 

Lees verder